- هرگونه ارسال اسپم در انجمن ممنوع می باشد ( بیشتر از دو اسپم اخطار دارد ) 2- هرگونه تبلیغ در مورد سایت های ، وبلاگ ها و . . . ممنوع میباشد . ( به طور مثال قالب سایتم چطوره ، سایتم درسته ؟ و . . . ) 3- آوردن هر گونه اسم و آدرس و . . . از سایت های ف.ی.ل.ت.ر شده ممنوع می باشد . ( در صورت مشاهده 2 اخطار . ) 4- در نام تاپیک عنوان صحیحی وارد کنید ( به طور مثال داداش بیا کمک ، فلانی بیا تو و . . . ) 5- هر گونه بحث در مورد هک ممنوع می باشد . ( در صورت مشاهده 1 اخطار ) 6- انتشار هر گونه ترول در مورد سایت ، کاربران و مقام داران ممنوع می باشد ( در صورت مشاهده 2 اخطار ) 7- توهین به اقوام ایرانی ممنوع می باشد ( در صورت مشاهده 3 اخطار ) 8- توهین به مدیران و کاربران ممنوع می باشد ( در صورت مشاهده 5 اخطار ) 9- هرگونه ارسال تاپیک های تهدید آمیز یا توهین ممنوع می باشد و با استارتر تاپیک برخورد جدی میشود . ( در صورت مشاهده 4 اخطار ) 10- هر وقت که یک مدیر یا مقام داری یک تاپیک رو که یک کاربر و یا یک مدیر (بادلیل) قفل میکنند هیچ کس اجازه اسپم دادن و یا بازکردن تاپیک را ندارد 11- هیچ یک از افراد حق ندارند که تاپیک شخص دیگری را بهم بزنند (شخصی در حال فروش یک سایت یا یک زراحی خود و ...... هست شخص به تاپیک وی رفته و در انجا بگوید مال من بهتر و ارزان تر هست در صورت مشاهده بار اول سکوت و تذکر و بار دوم به وی (3 اخطار زمان دار بسته به کارش داده خواهد شد 12- هیچ کسی حق پاک کردن و ویرایش کردن پاسخ و تاپیک مدیران سایت را ندارد این کار باعث (گرفته شدن درجه کاربر و دادن 5 اخطار به وی)